eec นี่คือแนวคิดบางประการเกี่ยวกับแนวทางแบบองค์รวม

ขั้นตอนแรกในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนคือการให้การศึกษาที่เป็นสากลซึ่งรวมถึงการศึกษาทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยรวมถึงการให้ความรู้ด้านนิเวศวิทยา eec ผู้คนแค่ต้องการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาและให้กำลังใจในการอยู่ร่วมกับชีวภาคของโลก เราสามารถสร้างบ้านที่สร้างพลังงานมากกว่าที่พวกเขาใช้ พลังงานส่วนเกินบางส่วนสามารถนำมาใช้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเราซึ่งเป็นศูนย์ปล่อยมลพิษรถยนต์ พลังงานส่วนเกินใด ๆ ที่สามารถขายให้กับบริษัทสาธารณูปโภคที่จะใช้สำหรับกิจกรรมอุตสาหกรรม

eec น้ำขึ้นน้ำลงสามารถสร้างพลังงานได้

โดยการควบคุมกระแสน้ำในมหาสมุทร eec ไฟฟ้าพลังน้ำเป็นวิธีการอื่นที่ยั่งยืนในการสร้างพลังงานเพื่อการบริโภคของมนุษย์ การอนุรักษ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืน เรายังคงใช้น้ำมัน แต่ในอัตราร้อยละเล็กน้อยที่เราใช้ตอนนี้ เราจะใช้น้ำมันในอุตสาหกรรมเคมีไม่ใช่อุตสาหกรรมพลังงานของเรา eec เราจะต้องรีไซเคิลเกาะพลาสติกที่มีขนาดเท่ากับเท็กซัสลอยไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก เราสนับสนุนการทำฟาร์มของครอบครัวไม่ใช่การเพาะปลูกเชิงเดี่ยวในระดับอุตสาหกรรม

เราจำเป็นต้องปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าการเกษตรที่ยั่งยืนและยั่งยืนไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวแบบดัดแปลงพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว เราไม่สามารถยอมให้คนร่ำรวยและมีอำนาจเพียงไม่กี่คนที่อยู่ภายใต้นโยบายที่บ้าคลั่งนี้ซึ่งส่งผลให้เกิดความอดอยากจำนวนมากในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ eec ทำความสะอาดและตกแต่งเมืองถนนและสะพานและที่อยู่อาศัยอื่น ๆ เพื่อมนุษยชาติต่อไป สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะ มีการขยายสวนสาธารณะและกิจกรรมสันทนาการและป่าเมืองกำลังพัฒนาในเมืองของเรา อุทยานทางธรรมชาติกำลังได้รับการปรับปรุงป้องกันและจัดการอย่างดียิ่งขึ้น

eec เรากำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเราให้ยั่งยืน

  • สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติeec ธรรมชาติของมนุษย์คือแรงกระตุ้นที่ขับเคลื่อนตอนของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวิวัฒนาการของชีวมณฑลโลก
  • เราเปลี่ยนโลกจากป่าเป็นสวนมันเป็นโอกาสและความรับผิดชอบของเราในการประกันว่าอารยธรรมที่ชาญฉลาดนี้มีอิทธิพลต่ออารยธรรมมนุษย์ที่มีต่อชีวภาคโลกมีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลไม่เห็นแก่ตัวและทำลายล้าง
  • เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นรายบุคคลและโดยรวมวิธีที่เราทำในชีวิตส่วนตัวของเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการที่ใหญ่กว่า การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ
  • เพื่อความยั่งยืนสามารถมีเอฟเฟกต์เรียงซ้อนที่แผ่กระจายไปทั่วอารยธรรมมนุษย์ eecตัวอย่างเช่นไม่ใช่การทิ้งขยะไม่เพียง แต่ไม่ก่อให้เกิดภูเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีและมีสุขภาพดีการสอนคนอื่นให้ไม่ทิ้งขยะ มันเหมือนกับกิจกรรมของมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.bangkokbanksme.com/en/eec-why